nurašyti

nurašyti
nurašýti; Q2 1. tr. N, K parašyti ir nusiųsti: Gromatą nurašiaũ ten J. Tos pačios šeimininkės patarimu nurašė jie abu laišką jos pusseserei A.Vien. Nurašiaũ gromatą, o jie nepraskaito Lkm. Maž gromatą rašai, taigi linkėjimas reikia nurašýt Mlk. Slūga nurãšė raštą ant karalių BM19-20(Skp). Ėmė nurašė močeka ragana gromatą int karaliūnaitį LB266. Prašė gerų dienų nurašýti Grž. Būs nurašančių į gazetas ir be tavęs Šts. 2. tr. N, K nukopijuoti, padaryti teksto (ar jo dalies) nuorašą. | refl. tr. K: Ir jūs tikriausiai prisimenate, kaip ne kartą apsimetėt nepastebėjęs nusirašyto jo klasės rašomojo darbo . Jis kruopščiai nusirašė dainą apie baudžiauninko buitį V.Myk-Put. 3. tr. prirašyti ko: Ant mėlyno popierio su kreida nurãšo Žg. 4. intr. sugebėti aprašyti: Gražiai nurãšo – skaitai i seilę ryni Krš. 5. intr. negražiai parašyti: Nagi ir nurašei, nei išskaityt negalima Alv. 6. refl. netekti sugebėjimo kurti, išsisemti: Daugelis itin talentingų mūsų rašytojų nusirašė, begamindami laikraštinę makulatūrą K.Kors. 7. tr. išpiešti, išmarginti, išraštuoti: Nupirko klumpius nurašýtus gražiai Grg. Aš nemoku dviejų siūlų gražiai nurašýt pirštinių, geriau man paprastu megzt Lnkv. Ar jau nurašėte kiaušinius? Lnkv. Nijolė nurãšė raides, aiškiai buvo matyt – tokios didelės Jrb. Jų pastatai ir namai yra nurašyti išdrožinėjimais, kertelėmis, apvadžiojimais Šlč. Man grėblelis nurašytas, bernužėlio išprašytas (d.) Pn. | prk.: Šaltis nurašė ledinėmis gėlėmis langus . 8. tr. nubraukti, panaikinti; pripažinti netinkamu: Jau buvo nurãšę visa (visus nuostolius) Vlk. Inventorius nurašytas . Nurašýk šimtą aštuoniasdešimt (praloštas akis, lošiant tūkstantį) Krš. Tai kokių sausainių nurašo, tai teip kokia kapeika užeina Mžš. | prk.: Jau nurašýtas – niekur neinu Rs. Sakau, aš jau lãpėm nurašýtas Gg. 9. refl. rašant nusidilinti: Plunksna nusirãšiusi KI26. 10. tr. burtais išgydyti, nuvarduoti: Rašė žemyn rožę kelius kartus, bet nenurašė. Ne visi temoka rožes nurašyti Šts. Taip pat nurašomas apriejimas LTR(Alks).
◊ káilį (kar̃tį, per kudãšių, skū̃rą, šikìnę) nurašýti prilupti: Da gal nebuvo kailis gerai nurašytas, kad šitaip šneka LTR(Ds). Paims bizūną, nurašis skūrą LMD(Kp). Kai ben kartą smarkiai nurašýt šikìnė, tai žinotumėt, kaip su savais ir kaip su svetimais! Km. Gaspadorius gaspadinei kartẽlį nurãšė LTR(Pnd). Už tokį darbą nurašysiu per kudašių, tai daugiau taip nebedarysi! Km.
\ rašyti; antrašyti; aprašyti; atrašyti; darašyti; įrašyti; išrašyti; paišrašyti; nurašyti; parašyti; papasirašyti; parrašyti; perrašyti; pierašyti; prirašyti; paprirašyti; razsirašyti; surašyti; pasurašyti; užrašyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • nurašyti — nurašýti vksm. Mokinỹs iš knỹgos nurãšė ant lentõs, į sąsiuvinį eilėraščio posmẽlį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nurašymas — nurãšymas sm. (1) 1. I laiškas. 2. Q156, CI672 → nurašyti 2. 3. Q1, Lex2, N → nurašyti 3. 4. → nurašyti 8: Pelno nurašymas ETŽ. rašymas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurašinėti — 1. iter. dem. nurašyti 2: Nors veikalas tuo metu nebuvo išspausdintas, tačiau buvo nurašinėjamas ir skaitomas rš. Aš, žinau, turėjau nurašinėti J. Jablonskio pabrauktas vietas iš tekstų LKI77(J.Balč). | refl. tr.: Ne tik skaitęs beveik visas jų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antrašyti — (ž.) tr. J.Jabl, Š užrašyti: Antrãšo daugiau, negu išgėrėm Šts. rašyti; antrašyti; aprašyti; atrašyti; darašyti; įrašyti; išrašyti; paišrašyti; nurašyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprašyti — tr.; Sut 1. H161, R, N, Š raštu pavaizduoti, nupasakoti: Aprašyk tą nusidavimą K. Žmogų aprašant, reikia su žmogumi gyventi, juoktis, kentėti P.Cvir. Nu ka teip bjauriai buvo aprašytas, jug reikėjo gražiai aprašyti Als. Miokardo infarktas pirmą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrašyti — tr. 1. SD213, Q621, R, Sut, N, K, J, Š parašyti (laišką) ir atsiųsti: Atrãšė lakštą OG95. Buvo atrãšęs laišką – aš nenurašiau Ktk. Stasė tujau pat atrašys tą laišką Trk. Potam atrãšė, kad jau eš esmu ligonėj (ligoninėje) Pb. Vis jis pats… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • darašyti — ×darašyti (hibr.) tr.; SD43, Sut baigti rašyti: Dabar visi išėjo, palikau viena, galiu dar darašyti laisvai Rs. rašyti; antrašyti; aprašyti; atrašyti; darašyti; įrašyti; išrašyti; paišrašyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrašyti — tr. K; SD416, R, Sut 1. B nupasakoti raštu, aprašyti: Anys išrãšė, kokiais buvo apvilkalais, kokiais čebatais Str. Kaipogi aš radau, jog tose knygose daug rods tiesa ir gerai yra išrašyta, bet ir daug yra, kas mūsų krašte po visam nenaudingu,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukreizoti — nukreĩzoti 1. tr. kreivai, netiesiai nurašyti: Pradeda rašyti puslapio viršuje, o tą žodį nukreizoja į apačią PnmA. 2. intr. kreizojant nueiti: Jis nukreizojo ir nukreizojo toliau Pc. kreizoti; iškreizoti; nukreizoti; pakreizoti; prakreizoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukrepeliuoti — nukrèpeliuoti tr. prastai, kreivai nurašyti: Jis tais (tas) linijas tik nukrèpeliuoja, bet dar gražiai rašyti nemoka Gž. krepeliuoti; nukrepeliuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”